ŠTUDUJ DOPRAVU s detskou železnicou

dátum: 01.10.22-07:29

Kam po skončení základnej školy? ŠTUDUJ DOPRAVU! Pozývame všetkých školákov 2.6. (piatok) od 9:00 do 17:00 na Košickú detskú historickú železnicu, kde budú môcť navštíviť priestory rušňa, kamióna, vidieť diagnostiku vozidiel, záchranári predvedú poskytovanie prvej pomoci, pripravené budú videoprojekcie, rušňový trenažér, železničné modely, dopravné kvízy.

Na podujatí, ktoré pripravila Železničná spoločnosť Slovensko, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, Železnice Slovenskej republiky a Detská železnica Košice v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, budú prezentované študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Košickom a Prešovskom kraji. Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita v Košiciach predstavia možnosti vysokoškolského štúdia v oblasti dopravy. Deťom a mládeži odborníci poskytnú kariérne a pracovné poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania.

doprava

„Zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách so zameraním na dopravu je naším dlhodobým cieľom. Podporujeme projekty, ktoré informujú školákov, že študovať dopravu je atraktívne a technické vzdelanie je dobrým štartom do života,“ uviedol minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

„Sme radi, že práve detská železnica môže participovať na popularizácii profesií v doprave, čo bol aj jeden zo zámerov jej vzniku pred 60 rokmi.  Od vzniku občianskeho združenia a od prevzatia prevádzky Košickej detskej historickej železnice naše rady už opustilo niekoľko nadšencov, ktorí sa uplatnili na veľkej železnici,“ povedal Ľubomír Lehotský z občianskeho združenia Detská železnica Košice.

vlacik

Podujatie je pripravené v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Košice, ktorý na tento deň posilní autobusovú dopravu na linke č. 14. Odchody autobusu zo zastávky Námestie Maratónu mieru: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:30, 14:30 a podľa cestovného poriadku.

Vstup na podujatie je bezplatný. Zľavnené cestovné na Košickú detskú historickú železnicu: 0,50 € (jednosmerne) / 1 € (spiatočne).

zeleznica

Mimoriadny cestovný poriadok platný len pre 2. jún

Odchody Čermeľ                   Odchody Alpinka *

8:30                                                    9:00

9:30                                                    10:00

10:30                                                  11:00

11:30                                                  12:30

13:00                                                  14:30

15:00                                                  17:30

Koordinátor podujatia: Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Organizátori: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, Železničná spoločnosť Slovensko, Železnice SR a Detská železnica Košice. Viac informácií o podujatí nájdete na www.mindop.sk

plagat