Nové dobíjacie miesto DPMK na zastávke MHD Stará nemocnica

dátum: 25.05.22-00:00

Pre lepšiu dostupnosť služieb pre cestujúcu verejnosť DPMK rozšíril sieť dobíjacích miest.

Dobiť elektronickú peňaženku a časové cestovné lístky na svoju BČK si od 23.10.2017 môžete aj v stánku na zastávke MHD Stará nemocnica na Rastislavovej ulici.

dpmk